KU08 Keraaminen muotoilu

Kurssilla tutustutaan saveen materiaalina sekä keramiikkaan taiteena. Lisäksi perehdytään lasituksiin, keraamisiin väriaineisiin ja polttotapoihin sekä saven työstämiseen sekä työsuojeluun. Harjoitustyöt toteutetaan käsirakennustekniikoilla. Kurssilla perehdytään myös dreijauksen ja muottityöskentelyn perusteisiin ajan sallimissa puitteissa. Kurssisuorituksena vaaditaan oma portfolio, jossa esitellään oma työskentelyä kurssin aikana yhdistettynä kurssin teoriaosuuteen keraamisista materiaaleista ja tekniikoista sekä keramiikan kulttuurihistoriasta. Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä ja taiteilijavierailuja. Maksimiryhmäkoko on 17 opiskelijaa. Kurssiin liittyy materiaalimaksu.
Kurssi 8 on keramiikan ja osittain kuvanveiston oma kurssi. Kurssi on koulukohtainen soveltava kurssi, eikä sillä voi korvata toista pakollista valtakunnallista taidekurssia.
Tehtävät vaihtelevat kurseittain.

Dreijausharjoittelu kuvataiteen keramiikkaluokassa

Mainokset