KU04 Kuvitellen

Kurssilla tutustutaan kuvataiteen erilaisiin suuntauksiin oman tekemisen kautta. Kurssi on yksi vaihtoehtoisista pakollisista taidekursseista.
Kurssin yleinen teema on menneiden vuosisatojen taidesuuntauksien vaikutukset ja vaikuttaminen nykyajassa ja taiteessa.

  • modernismin kuvailmaisu, viiva, väri ja moto (impressionismi, ekspressionismi, symbolismi )
  • värioppia Albersin tapaan
  • vanhaan akatemiaperinteen mukaisiin harjoitteiseiin tutustuminen, klossipiirustus ja kipsimallien kopiointi sekä mittasuhteiden käsivaramittaus
  • renessanssin ja barokin taulumaalauksen sommitteluun, tekniikkaan ja valonkäsittelyyn tutustuminen

Työvälineinä ovat hiili, pastelli, akvarelli sekä akryylivärit, mutta kurssin välineistö on periaatteessa avoin, eikä voi sulkea pois muita materiaaleja ja välineitä.

Kurssin tavoiteena on auttaa ymmärtämään modernismin mukanaan tuomaa murrosta europpalaisessa taideperinteessä sekä auttaa ymmärtämään, miksi aikaisempien vuosisatojen mimeettisen kuvan ihanne elää sitkeäästi vielä nykyään.

Mainokset