KU02L Suunnitellen

Kuvataidelinjan kurssit 1-4 noudattavat kurssien 1-4 tavoitteita ja sisältöjä ammatillisesta näkökulmasta. Kuvataidelinjan kurssien tavoitteena on perehdyttää opiskelija kuvalliseen ajatteluun, kuva- ja mediataiteen tekniikkoihin, sekä vahvistaa opiskelijan taiteentuntemusta, omaa tulkintaa ja ilmaisua.

Kurssilla tarkastellaan tilaa, maisemaa, rakennuksia ja muotoilua esteettisenä ja oman aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä. Kurssilla perehdytään muotoon ja tilaan erilaisin harjoittein ja tehtävin.

Mainokset