KU02 Suunnitellen

Arkkitehtuurin ja muotoilun kurssi
– vaihtoehtonen pakollinen kurssi
Arkkitehtuurin ja muotoilun kurssiulla opiskelaan perinteiset projektioiden tekotavat :

suora projektio, esineen kuvannot edestä, ylhäältä ja sivulta
aksonometriset projektiot, kuten sotilas, kavaljeeri ja isometrinen
keskusprojektion konstruoiminen suorien projektioiden avulla
Opetellaan käyttämään PhotoShoppia suunnitelmien mallikuvien viimeistelyssä, sekä tehdään talo ja sisutussuunnitelma ArchiCad -ohjelmalla.

Jokaista arkkitehtuurikurssista kiinnostunutta suositellaan lataamaan omalle koneelle M.A.D. oy:n tarjoama ilmainen oppilaitosversio ArchiCadista ja Sketchup ohjelman ilmaisversio netistä.
Kuvaesimerkkejä Arkkitehtuuri- ja muotoilukurssilla tehdyistä tehtävistä

Mainokset