KU17 Digipiirtäminen

Kurssilla tutustutaan ja syvennytään digitaaliseen piirtämiseen eri piirustus- ja kuvankäsittelyohjelmilla. Kurssin tavoitteena on avata ja syventää digipiirtämisen keskeisiä tekniikoita ja antaa opiskelijalle hyvät avaimet omien taitojen kehittämiseen itsenäisesti. Kurssilla toteutetaan erilaisia harjoitteita, sekä suurempi “lopputyö”, joista kootaan digitaalinen portfolio.

Mainokset