KU16 Taide tutuksi – Galleriat kodiksi

Lukion kuvataidekurssien teoriaosuuksia syventävä kurssi, jossa pääpaino on visuaalisen kulttuurin eri suuntausten ja ilmiöiden historiallisissa taustoissa.

Kurssilla voidaan vaihdella eri näkökulmia perinteiseen tyylihistoriaan ja käsitellä arkkitehtuurin, muotoilun taiteen ja populaarikulttuurin eri ilmiöitä myös yhteiskunnallisessa, psykologisessa ja filosofisessa kontekstissa.

Kurssin työtapoina ovat museo-, galleria- ja eri taideinstituutiokäynnit, esitykset, esseet, analyysit, vierailijat ja vierailukäynnit.

Mainokset