KU15 Kuvanveisto – plastinen sommittelu

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kolmiulotteisiin ilmaisutapoihin kuvanveiston tradition sekä nykytaiteen hengessä. Kurssin työtavat eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn materiaaliin, tekniikkaan tai paikkaan. Kunkin kurssin alussa sovitaan, minkälaisin menetelmin ja työtavoin erilaiset taideprojektit tullaan toteuttamaan ja mikä on yksilöllisen ilmaisun osuus suhteessa ryhmätyöskentelyyn. Tarkemmat sisällöt määritellään vuotuisessa opinto-oppaassa. Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä ja taiteilijavierailuja. Arvosanaan vaaditaan oma portfolio kurssityöskentelystä.

Mainokset