Tasomaskiharjoitus Gimp-tehtävä

Fiktiivisä julisteita Kalevalan maille -Inkscapeharjoitus

KU01 Kuvakulttuurin perusteet

Kuvataiteen kursseilla opiskellaan ”KUVATAITOA”, mikä tarkoittaa tietoa kuvista kuvien takana sekä omaa kuvallista tuottamista. Sana kuva, ymmärretään laajasti, koskien koko visuaalisen kulttuurin kenttää.

Kuvataiteen kurssi 1. on lukion kuvataiteen pakollinen yleiskurssi. Kurssisuorituksen apuna käytetään lukion kuvataiteen oppikirjaa. www.tabletkoulu.fi lukion kuvataiteen kurssi 1. Kurssisuoritus koostuu digitaalisista kuvista, jotka ovat tehty vektori- tai pikseligrafiikalla ja valokuvaamalla sekä lukuisista harjoitustehytävistä. Kurssisuorituksen osana on myös koe, jossa kerrataan visuaaliseen kulttuuriin liittyvää käsitteistöä. Ykköskurssin ohjelma on

  1. visuaalisen kulttuurin alueet ja erityisenä tarkastelun kohteena  kuvataide
  2. identiteetin rakentaminen visuaalisin keinoin, kansallinen identiteetti , maa- ja paikkakuntabrändi
  3. kuvataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin historiaa modernismin murroksessa
  4. mitä on taide, taiteen ja taiteilijan vapaus sekä erilaisia taidekäsityksiä
  5. kuvien analysoitia ja analysointiteorioita
  6. kuvallisia tuottamistehtäviä valokuvaamalla, vektorigrafiikalla (Inkscape/ Sketchup) ja pikseligrafiikalla (Gimp)
  7. Vierailukäynti museoon/galleriaan tms. mahdollisuuksien mukaan
Mainokset